Informace o webu

Základní informace

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.anglictinavrchlabi.cz je Mgr. Kamila Baldrychová, IČ: 71310771, DIČ: CZ 242 08 761, se sídlem U nemocnice 603, Vrchlabí 543 01, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městském úřadu Vrchlabí.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML5, vizuální stránka prezentace s využitím CSS3. Web dále využívá scriptování na straně klienta pomocí JavaScriptu propojeného s technologií AJAX.

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MIČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

Web je responzivní. Zobrazení stránek je přizpůsobeno pro všechny druhy zařízení (mobil, tablet, desktop).

Pro zdokonalení služeb využíváme data o návštěvnosti webu Google Analytics, která nám umožňují monitorovat návštěvníky webových stránek a porovnávat podrobné informace o aktivitě na našem webu.

Jako většina internetových stránek, i stránky www.anglictinavrchlabi.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na tomto webu.

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Více informací najdete na:

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce „Mgr. Kamila Baldrychová“ si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a dělá vše proto, aby vaše sdělené osobní údaje u něj byly v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále též jen „ZOOÚ“), a o změně dalších zákonů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen GDPR).

Osobní údaje správce nepředává žádné jiné straně a chrání je před jejich zneužitím.

Souhlasem udělujete společnosti Mgr. Kamila Baldrychová, IČ: 71310771, DIČ: CZ 242 08 761, se sídlem U nemocnice 603, Vrchlabí 543 01, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městském úřadu Vrchlabí, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže. Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na webu.

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@anglictinavrchlabi.cz nebo písemně na adrese: U nemocnice 603, Vrchlabí 543 01.

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete, a to z následujících důvodů:

 • Abyste mohli využívat naše služby, abychom vás mohli upozornit na změny v našich službách, abychom vám mohli poskytovat průběžnou pomoc a technickou podporu.
 • Abychom byli schopni naše návštěvníky a uživatele kontaktovat za účelem zasílání obecných nebo personalizovaných oznámení týkajících se služeb nebo propagačních zpráv.
 • Za účelem zařizování, garantování a nabízení určitých soutěží, událostí a propagačních akcí, sledování výsledků, kontaktování vítězů a předávání cen a získaných výhod.
 • Za účelem plnění veškerých příslušných zákonů a jiných předpisů.

Veškeré poskytované osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Ochrana osobních údajů

Data uložená u správce jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka Webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti THINline s.r.o., IČ: 26747359, DIČ: CZ26747359, se sídlem Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 - Smíchov, vedená Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 91182.

Správce není zavázán sledovat anebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky Webu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky Webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.

Přístup k osobním údajům

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé. Správce je povinen na vaši žádost vás informovat o tom, kdo a jakým způsobem bude vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Údaje, které jako správci zpracováváme
V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů: Jméno a příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město a PSČ), e-mail a telefon.

Další nepřímé údaje: IP adresa, Soubory cookies (pro účely fungování webu a jeho procházení).

Doba zpracovávání vašich osobních údajů
Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s tím, že naše společnost vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách. Tento souhlas jste udělili na 5 let nebo tak dlouho, jak je jinak potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat své služby, a můžete jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu můžete provést písemně na kontaktní adrese či e-mailem.

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává za pomocí formulářů uvedených na webu www.anglictinavrchlabi.cz. Mgr. Kamila Baldrychová, a to výhradně v mezích stanovených zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon).

Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, a to prostřednictvím především obchodní činnosti správce.

Informace, které o vás shromažďujeme, nesdělíme nikomu, používáme je, abychom vám poskytli naše služby. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a můžete tento souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Pokud si přejete vědět, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, nebo pokud si přejete doplnit, opravit, anonymizovat či smazat neúplné, nesprávné či neaktuální Osobní údaje.
 • Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti nebo oprávněný zájem správce.
 • Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom Osobní údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.
 • Můžete požádat o soubor z důvodu přenesení údajů ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.
 • Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem: info@anglictinavrchlabi.cz.
 • Správce má právo za poskytnutí služeb ohledně předání informací o Osobních údajích a vykonání požadovaných akcí (výmaz, doplnění, opravení dat, přenesení atd.) požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud si myslíte, že společnost Mgr. Kamila Baldrychová tyto Zásady nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu info@anglictinavrchlabi.cz. V případě oprávněnosti vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Informace o autorovi webu

Stránky www.anglictinavrchlabi.cz realizovala a spravuje firma apreal.

Dynamickou správu obsahu umožňuje redakční systém Karel CMS.

Vaše náměty, postřehy, informace o problémech se zobrazováním těchto stránek nebo pokud si myslíte, že společnost Markéta Hospodková zásady výše uvedené nedodržela, prosím zasílejte na adresu správce info@anglictinavrchlabi.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.