Příprava na zkoušky, reparáty

  • příprava na maturitní zkoušky z angličtiny
  • reparáty z Aj
  • příprava na státní zkoušku z Aj
  • příprava na přijímací zkoušku z AJ na VŠ
  • KET – Key English Test
  • PET – Preliminary English Test
  • FCE – First Certificate in English
  • CAE – Certificate in Advanced English